Informatics in Education

Για το μάθημά μας στην Πληροφορική » Δ. Αιγινήτης: Πραγματεία «Το πρόβλημα της παλίροιας του Ευρίπου»
See on Scoop.it - Informatics Technology in Education

… Στις περιήγησεις μου εκεί, ξεχώρισα στο έτος 1929, την πραγματεία του Δ. Αιγινήτη «Το πρόβλημα της παλίροιας του Ευρίπου». …


See on blogs.sch.gr